rzepak przed siewem

Siew rzepaku

W przypadku tego gospodarstwa rzepak został zasiany metodą Strip-till. Powszechna nazwa tego systemu siewu to uprawa pasowa. Uprawa ta polega na spulchnieniu jedynie wąskich pasów gleby (15-20 cm) i wysianiu nasion oraz nawozów, pozostała część ścierniska pozostaje nienaruszona. Taki sposób uprawy posiada kilka zalet: ogranicza powierzchnię uprawy, dzięki czemu chroni zasoby wodne gleby, ogranicza zagęszczenie gleby, dynamizuje życie biologiczne, pozostawiony mulcz chroni rośliny przed niekorzystnymi czynnikami środowiska.

Do zasiewu zostały wykorzystane trzy czołowe odmiany rzepaku ozimego firmy Ampol-Merol: Ragnar, Aquila i Annabella.

Ragnar:
 • obsada roślin na 1 m2 = 50 szt./m2
 • MTN = 7,78 g
 • siła kiełkowania = 88%
 • ilość wysiewu = 4,42 kg∙ha-1
Aquila:
 • obsada roślin na 1 m2 = 45 szt./m2
 • MTN = 7,1 g
 • siła kiełkowania = 92%
 • ilość wysiewu = 3,51 kg∙ha-1
Annabella:
 • obsada roślin na 1 m2= 50 szt./m2
 • MTN = 5,23g
 • siła kiełkowania = 93%
 • ilość wysiewu = 2,81 kg∙ha-1

Siew został wykonany 17.08.2019 agregatem siewnym Czajkowski przeznaczonym do siewu pasowego. Rozstaw międzyrzędzi w agregacie siewnym to 50 cm, posiada on możliwość stosowania rzędowej aplikacji nawozów, która skutkuje lepszym wykorzystaniem składników pokarmowych. Nawozy zastosowane do rzędowej aplikacji to:
• ULTRA 8 NPK 8-20-30 (130 kg∙ha-1)
• ULTRA KORN NP(S) 20-20(35) (100 kg∙ha-1)
Daje to nam bilans dostarczonych składników N – 30,4 kg∙ha-1, P2O5 – 46 kg∙ha-1, K2O – 39 kg∙ha-1, SO3 – 21 kg∙ha-1.

Taki sposób uprawy roli według wielu badań wpływa nam na istotny wzrost występowania chwastów. Biorąc pod uwagę panujące warunki pogodowe (brak opadów i poszerzającą się suszę), zostanie wykonany zabieg herbicydowy o działaniu nalistnym po wschodach rzepaku ozimego. Preparaty, które zostaną zastosowane to Rego 500 SC (metazachlor 500 g w 1 litrze) + Navigator 360 SL (chlopyralid, pikloram i aminopyralid).

ZAMÓW PRODUKTY
Wypełnij obowiązkowe pola
Ostatnie wydarzenia w Brzeziu
luty 28, 2020

Rzepak pierwsze zabiegi wiosenne

Lokalizacja: Brzezie

Okres wiosennej wegetacji 2020 już na samym starcie jest bardzo nietypowy. W tej lokalizacji w…
grudzień 10, 2019

Jesienna lustracja zbóż

Lokalizacja: Brzezie

Franz po wschodach: obsada roślin na 1 m2 = 295 szt./m2ilość rozkrzewień = 3/4ogólny stan…
październik 29, 2019

Po wschodach zbóż

Lokalizacja: Brzezie

W przypadku tego gospodarstwa zastosowaliśmy nasze sprawdzone preparaty Picona + Expert Met 56 WG, jednak…
październik 24, 2019

BBCH 18 i BCCH 19 w rzepaku

Lokalizacja: Brzezie

Po kolejnej lustracji plantacji rzepak znajduje się w fazie BBCH 19. Taki stan plantacji powinien…
październik 15, 2019

Październikowe zabiegi w rzepaku

Lokalizacja: Brzezie

15 października odbyło się pierwsze spotkanie w naszej Demo Farmie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń…
wrzesień 25, 2019

Siew zbóż

Lokalizacja: Brzezie

Przedplonem pszenicy ozimej był rzepak ozimy. W przypadku tego gospodarstwa zboże zostało zasiane metodą konwencjonalną.…